Over Boa Service Nederland

Boa Service Nederland is opgericht door een groep betrokken en gemotiveerde mensen uit het vakgebied. 

De ontwikkelingen in het publieke domein waarin de Handhavers een steeds belangrijkere rol zijn gaan spelen staan aan de voet van een (snel) veranderende maatschappij waarin leefbaarheid en een plezierige leefomgeving centraal staan.

De maatschappij verwacht dat onze professionele Handhavers onder de verantwoordelijkheid van de gemeente toezicht houden op de leefbaarheid. De Handhavers stimuleren uw burgers om zich aan de regels te houden en zo bij te dragen aan een plezierige leefomgeving. Handhavers zijn de extra oren en ogen van de gemeente, politie, jeugdwerkers en sociale wijkteams.

Onze Handhavers zijn zeer betrokken medewerkers die zelfstandig en serieus omgaan met hun vakgebied. Door het regelmatig volgen van "In company" trainingen blijven onze Handhavers up-to-date met de laatste ontwikkelingen in de wereld van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

Boa Service Nederland heeft professionele Handhavers in dienst die flexibel inzetbaar zijn en efficiënt en effectief kunnen worden ingezet binnen uw gemeente en/of grondgebied.

Onze Handhavers dragen zorg voor de complete afhandeling van de door hen uitgeschreven strafbeschikkingen.

 

 • Ervaring met bestuurlijke boete (Overlast) 
 • Drank & Horeca team
 • Wij helpen u met het aanvragen van de beëdigingen van onze boa’s

Wij bieden u

 • Boa-leidinggevende 
 • Boa-team coördinator
 • Boa- allround
 • Jeugdboa
 • Boa/DHW Drank & Horecawet
 • Boa-HTV  Handhaving, Toezicht & Veiligheid
 • Boa
 • Fiscaal parkeercontroleur
 • Toezichthouder openbare ruimte
 • Aspirant

Inzetbare mogelijkheden

 • Flex-inhuur
 • Contract-basis
 • Inleen 
 • Detachering
 • uitzendbasis